Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

De Orde in Holland

Het schijnt dat Nicolas Barnaud in 1591 in Holland was en daar Rozekruisers om zich heen verenigde. Door Semler wordt gewag gemaakt van een Societas van Isaäcus Hollandus als moedervereniging van de Duitse Rozekruisers, die zich in 1592 groepeerden. Er waren twee aangesloten wetenschappers, vader en zoon, beiden Isaäc genaamd. De vader deed een aantal ontdekkingen en construeerde onder andere een reverbeer-oven voor metaalbewerking. Te zamen gaven vader en zoon een tiental werken uit over chemie, alchimie, botanie, et cetera waaruit later Paracelsus en Boyle geput hebben. In 1601 richtte Barnaud in Gouda een oproep tot de Hermetische Meesters.

Sorbière, die lang in Holland woonde en overal met de Rozekruisers contact zocht, schreef onder andere: "dat er geen land ter wereld is dat de Broeders van het Rozekruis zo goed gezind is als Holland, waar diegenen die het geheim van het grote werk kennen, zo veel vrijheid genieten." Een andere schrijver zegt, dat er in 1622 centra van Rozekruisers waren in Amsterdam en in 's­-Gravenhage, waarvan de leden tot de aanzienlijke klasse behoorden en in een paleis vergaderden. Hij noemt ook centra in Neurenberg, Erfurt, Hamburg, Dantzig, Mantua en Venetië. De belangstelling in de studie van de natuurfilosofie was in Holland zo groot, dat Irenaeus Agnostus in 1619 in Dordrecht zijn Regula Vitae uitgaf, waarin hij de "hochberühmte tugendhaften Fraternität des R.C." prees. De befaamde Engelsman Robert C. Fludd publiceerde in 1616 te Leiden zijn Tractatus Apologeticus integritatem Societas de Rosae Crucis. In 1615 verscheen een Hollandse vertaling van de Fama Fraternitatis R.C., welke vertaling geschreven werd door Abraham von Hoberweschel.

Holland was hét land van de vrijheid van gedachte. Reeds Coornhert (1522-1590) - de voornaamste leider van de Rederijkers, de humanist, die beurtelings door katholieken en protestanten vervolgd werd - had getracht het Kruis met de Roos te verzoenen, zoals Mr. F. Wittemans het uitdrukt. Er was in Holland een groot aantal levensbeschouwelijke groeperingen. De syncretisten en alchimisten genoten zelfs de bescherming van de stadhouders. Barnaud maakte Maurits openlijk bekend als hun beschermer. Ook Frederik Hendrik, die geleerden goed gezind was en te Cassel in het R.C.­kapittel was opgenomen, nam de Fratres in bescherming. Behalve Amsterdam en 's­Gravenhage werd ook Warmond als middelpunt van R.C.­activiteiten genoemd. Warmond stond overigens bekend als een brandpunt van vrijdenkerij.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld