Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

FAQ

Is de Traditionele Martinisten Orde verbonden met andere metafysische of mystieke verenigingen?

De Traditionele Martinisten Orde is niet verbonden met met andere organisaties, behalve met de Grote Federatie van esoterische lichamen (FUDOESI), en met de A.M.O.R.C.

Kan ik met iemand een persoonlijk gesprek over de Traditionele Martinisten Orde krijgen?

Het antwoord hierop is vanzelfsprekend: "ja." U kunt contact opnemen met de Grootloge in Den Haag. Telefoonnummer: 070-3464400. Ook kunt u een mailtje sturen. U kunt direct een bericht achterlaten. De Grootloge zal dan contact met u opnemen, en met u een afspraak regelen.

Moet men lid zijn van een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke richting om lid te kunnen worden?

Nee. Hoewel de T.M.O. zich baseert op de Joods-Christelijke traditie, erkent zij dat het lidmaatschap van religieuze en maatschappelijke instellingen een nuttige functie heeft. Geen enkel lid hoeft zijn keuzes op dit punt te wijzigen.

Op welke manier zet de Traditionele Martinisten Orde de de traditie voort?

Het onderricht van de Traditionele Martinisten Orde is gebaseerd op de leringen van de Franse filosofen Martinèz de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin (de ‘Onbekende Filosoof’), Jean-Baptiste Willermoz en hun opvolgers. De Inwijding die door L.C. de Saint-Martin aan zijn kring van intimi werd gegeven, is sindsdien ononderbroken in persoon doorgegeven van inwijder op ingewijde. Papus en Augustin Chaboseau hebben het onderricht in 1891 de vorm van een Orde gegeven. Het voorvoegsel ‘Traditionele’ is in 1931 door Chaboseau toegevoegd om aan te geven dat onder zijn grootmeesterschap teruggekeerd werd naar de oorspronkelijke traditie zoals hij die van zijn eigen inwijder had ontvangen.

Op welke wijze verschilt de Traditionele Martinisten Orde van andere Martinisten organisaties?

Er is geen fundamenteel verschil met andere authentieke Martinisten Ordes. Na de tragische dood van Papus tijdens de eerste wereldoorlog is de Martinisten Orde uiteen gevallen in verschillende stromingen. Zijn mede-oprichter Augustin Chaboseau heeft in 1931 de term Traditioneel aan de naam van de Martinisten Orde toegevoegd. Maar ook de overige Martinisten Ordes beschikken over een geldige Inwijding en baseren zich op de oorspronkelijke beginselen van het Martinisme. De TMO ontvangt geen visitanten, maar de verschillende Ordes gaan vriendschappelijk met elkaar om.

Staat de Traditionele Martinisten Orde open voor vrouwen?

Mannen en vrouwen zijn gelijkelijk welkom. Dit is geheel in overeenstemming met de visie van de T.M.O. op de betekenis van het fysieke lichaam. Het lichaam is het voertuig voor het spirituele levensbeginsel. Het vormt daarmee een dualiteit. In samenhang met het stoffelijk lichaam, dat biologisch gezien uniek is, wordt de persoonlijkheid gevormd, die eveneens uniek is. Louis-Claude de Saint Martin verleende zijn Inwijding zowel aan mannen als aan vrouwen en deze traditie van gelijkheid is door de eeuwen heen onveranderd gebleven.

Waarop baseert de Traditionele Martinisten Orde haar leringen?

Het onderricht van de Traditionele Martinisten Orde is gebaseerd op de boeken van de Franse filosofen Martinèz de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin (de ‘Onbekende Filosoof’), Jean-Baptiste Willermoz en hun opvolgers. Maar ook op de mondelinge toelichting die deze schrijvers aan hun leerlingen gaven, zonder welke uitleg deze boeken zeer ontoegankelijk zijn.

Wat is het doel van Heptades?

In de Heptades en Werkplaatsen ontvangen de leden van de T.M.O. het Martinisten onderricht van mond tot oor, zoals dat door de eeuwen heen is doorgegeven. In de Heptades word ook de Inwijding verleend.

Wat omvat de filosofie van de Traditionele Martinisten Orde?

De filosofie van het Martinisme is er op gericht om de Mens van Verlangen te herinneren aan zijn hoge afkomst, zijn oorspronkelijke taak, zijn plichtsverzuim en de manier waarop hij zich weer kan verzoenen met zijn Schepper. Het traditionele onderricht van de TMO en de Inwijding geven hem de gereedschappen in handen waarmee hij deze re-integratie kan bewerkstelligen. Zo kan de mens, die nu nog meegesleurd wordt in de maalstroom van het dagelijks bestaan, weer worden wat hij ooit was: Mens-God.

Wat vraagt de Traditionele Martinisten Orde van haar leden?

Een open geest, en ... geduld. Het mystieke pad van ontwikkeling kan niet met zevenmijlslaarzen worden belopen. Innerlijke ontwikkeling kost tijd, uithoudingsvermogen en bovenal het nastreven van een ideaal. Ontwikkeling is een langdurig proces, dat veel zelfdiscipline vraagt. Het vraagt overgave en is een kwestie van geven en nemen. De traditionele leringen omvatten zes jaar van maandelijkse bijeenkomsten, waar men er niet teveel van kan missen. Hierna is de leerling natuurlijk niet volleerd. Maar men is na deze zes jaar wel in staat om zelf hierop verder te bouwen. Eén ding is zeker: wanneer u zich inzet voor uw persoonlijke ontwikkeling, zal er een totaal nieuwe wereld voor u opengaan.

Kan ik de Traditionele Martinisten Orde testamentair gedenken?

Nee, maar wanneer u in uw testament A.M.O.R.C. als begunstigde wilt opnemen, kunt u dit via een notaris regelen. Voor vragen over legaten kunt u contact opnemen met de Grootloge.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld