Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Martinèz de Pasqually

In die tijd liet de militaire carrière duidelijk veel vrije tijd over. Met de keuze hiervan wist Louis-Claude de Saint-Martin dat hij meer tijd zou hebben om zijn esoterische studie en mystieke onderzoek aan te pakken. Toeval bestaat niet; een van zijn vrienden uit de kring van officieren was lid van de 'Orde des Chevaliers Maçons Elus-Cohen de l’Univers', die door Martinèz de Pasqually was opgericht. De Onbekende Filosoof ontmoette de Hoogste Meester van de Orde en werd onmiddellijk door zijn persoonlijkheid en kennis ingenomen.

Een groot deel van het leven van Martinèz de Pasqually, mysticus, adept en theürg uit de 18e eeuw, is door geheimzinnigheden versluierd. De Traditie zegt dat hij helemaal vervuld was van de geheime Wijsheid, die afkomstig was uit Egypte, Griekenland en de Oriënt. In 1754 vestigde hij te Parijs een Loge van de Elus-Cohen en in de loop van de volgende twee decennia verbreidde hij zijn esoterisch onderricht over geheel Frankrijk. Hij was ook de schrijver van een basistekst voor de Martinisten: Le traité sur la réintégration des êtres. Vlak na 1760 ging Martinèz de Pasqually naar Bordeaux, in het zuidoosten van Frankrijk, en vestigde daar het centrum van de activiteiten van zijn Orde.

Nadat Louis-Claude de Saint-Martin de verlangde voorbereiding had ontvangen en de bewijzen van zijn waardigheid had gegeven, werd hij in 1765 op 22-jarige leeftijd ingewijd in de Orde van de Elus-Cohen. De leden van deze Orde voerden theürgische riten en handelingen uit die door Martinèz de Pasqually zelf geleid werden. Deze zeer gecompliceerde ceremonieën verrasten de jonge Saint-Martin, die hem vaak vroeg of het echt nodig was zo te handelen om God te leren kennen. Deze weg, die de weg van occulte manifestaties was, be-koorde hem niet echt. Niettemin volgde hij deze en bereikte tenslotte de hoogste graad van de Orde, die van Réau-Croix.

In 1771 verliet Louis-Claude de Saint-Martin het leger om zich helemaal over te geven aan de spirituele dienst waartoe hij zich geroepen voelde. Hij kreeg toen de eer als persoonlijk secretaris van Martinèz de Pasqually te dienen. Er ontstond een diepe vriendschap tussen hen beiden. Het onderricht van Martinès de Pasqually had een diepe invloed op Saint-Martin en de laatste hield zijn hele leven een diep respect voor hem die hij zijn eerste leraar noemde. Van zijn kant herkende de Opperste Meester van de Elus-Cohen in deze briljante, veelbelovende jongeman een voortreffelijk leerling.

In 1772 maakten persoonlijke zaken het Martinèz de Pasqually noodzakelijk Frankrijk te verlaten voor Port-au-Prince op Haïti, waar hij in 1774 stierf. De Orde des Elus-Cohen ver-viel toen langzaam tot rust. De stichter ervan had namelijk maar een deel van zijn kennis aan zijn leerlingen meegedeeld zodat geen van hen in staat was hem te vervangen en zijn werk voort te zetten.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld