Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Het Boek van de Mens

Het Boek van de Mens is eveneens zeer belangrijk voor de Martinist. Volgens Saint-Martin is de mens het 'enige boek dat door de hand van God geschreven is'; in dit boek bevinden zich alle wetten van het Universum uitgeschreven want 'alle belangrijke, fundamentele waarheden [bestaan] in alle mensen voordat ze in enig boek bestonden'. De Kennis is dus alleen door introspectie toegankelijk, dat wil zeggen door het omkeren naar het middelpunt van het wezen, het hart, waarover de Onbekende Filosoof ons zegt: 'het is het orgaan en de plaats waar al onze eigenschappen naar toe gaan en waar zij hun werking manifesteren; en omdat deze vermogens verbonden zijn met alle rijken die ons vormen, het lichamelijke of het spirituele en Goddelijke, …, is het hart de ontmoetingsplaats en de voortdurende uitdrukking van de ziel en de geest'. Deze omkering van de mens naar zijn middelpunt, deze innerlijke contemplatie, komt overeen met het ware gebed want dat 'drenkt onze ziel in die heilige bekoring, in die Goddelijke magie, die het geheime leven is van alle wezens'.

Volgens de Onbekende Filosoof veroorzaakt het werk van de Mens van Verlangen een innerlijke transformatie, een spirituele uitdijing, die de belofte van een innerlijke wedergeboorte draagt. Dankzij dit werk staat de Oude Mens geleidelijk zijn plaats af aan een Nieuwe Mens. Deze Nieuwe Mens gaat, als hij eenmaal geboren is, vervolgens door alle stadia van evolutie heen tot hij zijn volledige wasdom bereikt heeft. Homme-Esprit geworden, kan hij zijn Dienen vervullen en de actieve intermediaire worden tussen de natuur en God. Dan 'zal de verbinding tussen boven en beneden hersteld zijn en de Aarde zal de sabbat kunnen vinden'. De aldus geregenereerde mens zal dan meewerken aan de reïntegratie van het Al in de Een en weer de Tempel van God worden: 'Mensen van vrede, mensen van verlangen, dat is de luister van de Tempel waarin u eens plaats mag nemen. Een dergelijk voorrecht moet u minder verbazen, temeer daar u hier beneden kunt beginnen met de oprichting ervan en u deze Tempel zelf op ieder moment van uw leven mag versieren… Herinner u dat volgens het onderricht van de Wijzen de dingen die boven zijn gelijk zijn aan de dingen die beneden zijn, en begrijp dat u zelf kunt bijdragen aan deze gelijkenis door zo te handelen dat de dingen die beneden zijn zijn als die die boven zijn'.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld