Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Traditionele Martinisten Orde

De T.M.O. werkt onder de bescherming van de A.M.O.R.C. en het is noodzakelijk Rozekruiser te zijn om Martinist te worden. Zo kan ieder lid van de A.M.O.R.C. vanaf het begin van zijn Rozekruisers studie lid worden van de T.M.O. Twee vormen van lidmaatschap zijn mogelijk:

1) Lid zijn van een plaatselijke Heptade

Dit is het meest traditionele lidmaatschap en bestaat erin naar een Heptade te gaan, dus naar een Martinisten Organisatie, om daar het mondelinge onderricht van de Orde in een ritueel kader in aanwezigheid van andere Martinisten te bestuderen onder leiding van een naar behoren gemandateerd College van Officianten. Dit onderricht is over drie graden gespreid die ieder worden voorafgegaan door een buitengewoon inspirerende inwijding. Verder is er twee jaar nodig om iedere graad met één conventicule (één bijeenkomst) per maand te bestuderen. Aan het eind van deze zes jaar studie kan de Martinist vragen toegelaten te worden tot de Kring van Onbekende Filosofen; de werkzaamheden van deze Kring hebben een zeer hoge filosofische draagwijdte. Toelating tot een Heptade wordt echter aan één voorwaarde onderworpen: het eveneens regelmatig bezoeken van een Pronaos, Chapter of Loge van de A.M.O.R.C.

Als u regelmatig een Heptade wilt bezoeken, neemt u dan contact met ons op. Als uw aanvraag wordt aanvaard, zullen wij u het adres van de Heptade in uw omgeving schrijven en bij deze brief uw bewijs van lidmaatschap voegen waardoor u toegelaten kunt worden en aan de werkzaamheden kunt deelnemen.

2) Sanctumlid

Als u niet in de gelegenheid bent om regelmatig een Heptade te bezoeken, is het misschien toch mogelijk er naar toe te gaan om de inwijding in de eerste graad van de Traditionele Martinisten Orde te ontvangen. Door deze inwijding kunt u de conventicules die gehouden worden tijdens een Rozekruisers of Martinisten Convent, bijwonen. Eveneens biedt dit u ook de mogelijkheid om als visiteur naar een Heptade te gaan, met name om het Martinisten feest te vieren, dat omstreeks 25 december plaatsheeft.

In de toekomst zullen de leden van de TMO de traditionele leringen van het Martinisme ook thuis kunnen bestuderen in de vorm van maandelijks toegezonden manuscripten. Deze thuisstudie vervangt op geen enkele wijze de traditionele inwijdingen. De inwijdingen worden uitsluitend in een Martinisten Tempel uitgevoerd.

Eenheid in vrijheid

Voordat wij u de gelegenheid geven na te denken over wat deze woorden voor u tot gevolg kunnen hebben, willen wij graag de nadruk leggen op het feit dat een Martinist op elk moment de vrijheid behoudt zijn lidmaatschap te beëindigen. Als de Martinist lid van een Heptade is, volstaat het daar niet meer heen te gaan en de leidinggevende ervan op de hoogte te stellen. Het lid zal natuurlijk zijn Rozekruisers-lidmaatschap op normale wijze kunnen voortzetten.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld