Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

De zin van het leven

Ieder mens die intelligent en gevoelig genoeg is, gaat zich vroeg of laat vragen stellen over de zin van het leven. Is het leven zuiver toeval of maakt het deel uit van een goddelijk plan? Heeft het een bepaald doel of beperkt het zich gewoon tot ‘er zijn’? Is het mogelijk het leven meer in overeenstemming met onze verlangens te brengen of verloopt het ondoordacht en willekeurig? Houdt het op bij de dood of gaat het daarna nog verder?

Dit zoeken naar de zin van het leven leidt meestal tot tegengestelde reacties. Sommigen leggen zich neer bij de gedachte dat de mens gedurende zijn leven alleen aan zichzelf overgelaten is en dat zijn dagelijks leven uitsluitend bepaald wordt door de omstandigheden van het moment, die nu eens gunstig en dan weer ongunstig zijn. Daarbij zeggen zij over het algemeen van zichzelf dat zij atheïst of materialist zijn, wat natuurlijk hun goed recht is. Anderen gaan ervan uit dat er een reden is voor onze aanwezigheid op Aarde en dat wij invloed kunnen uitoefenen op ons levenslot. Zonder zich daar echt bewust van te zijn, stellen deze mensen zich open voor een spirituele benadering - in tegenstelling tot een materialistische – en streven zij ernaar het hoe en waarom van de dingen te begrijpen.

Zodra wij voor een spirituele benadering van het leven kiezen, dienen zich verschillende mogelijkheden aan. De eerste bestaat erin dat wij onze queeste, onze zoektocht, alléén volbrengen, door zelf te mediteren, lezingen bij te wonen, bepaalde boeken te lezen en op internet te surfen. Conventioneler is de weg van de vele mensen die zich liever aansluiten bij een van de huidige grote godsdiensten, om hun geloof te beleven aan de hand van het desbetreffende credo. Weer anderen, maar minder talrijk, maken deel uit van een New-Agestroming, waarvan er sinds enkele decennia vele bestaan.

Op het gebied van het innerlijk zoeken is iedere stap te respecteren, zolang deze niet schadelijk is voor de betrokken persoon en werkelijk aan zijn welzijn bijdraagt. Helaas zijn er veel goeroes en leraren die misbruik maken van de goedgelovigheid van oprechte zoekers,

met alle teleurstelling en desillusie van dien. Maar dit is slechts een beperkt gevaar in vergelijking met ultraconservatieve religieuze stromingen die een extreme afsplitsing zijn van de religies waarop zij zich beroepen.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld