Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Het begrip God

Weliswaar kunnen wij als eenling een religieuze, spirituele of filosofische queeste doen, maar de ervaring leert dat we de weg naar kennis en wijsheid dan langzamer en moeizamer afleggen. Er is namelijk op dit gebied veel gezegd en geschreven, zodat de kans groot is dat wij het spoor bijster raken.

Over religies kunnen wij zeggen dat ze in wezen geloofswegen zijn en ons niet altijd stimuleren om zelf vragen te stellen ten aanzien van de mysteriën van het bestaan en om te trachten de diepere zin van het leven te begrijpen.

De New-Age bewegingen, tenslotte, zijn niet alle gestoeld op een traditie. Bovendien richten zij zich niet altijd op het spirituele ontwaken van de ziel. En het is nu juist dit ontwaken dat onze aanwezigheid op Aarde rechtvaardigt en het geluk waarnaar wij streven in zich draagt.

In aansluiting op de voorgaande opmerkingen willen we nog op een punt in het bijzonder ingaan, namelijk het feit dat men spiritueel ingesteld kan zijn zonder godsdienstig te zijn in de strikte betekenis van het woord. Anders gezegd, men kan gelovig zijn zonder tot een bepaalde religie te behoren of het godsbegrip daarvan te delen. Over het algemeen stellen religies God voor als een supermens die ergens in de hemel troont en zich jegens de mensen gedraagt als een vader tegenover zijn kinderen, waarbij alleen Hij over hun lot beschikt al naar gelang zijn wil van dat moment. Hoewel een dergelijke benadering van de godheid respectabel is, is ze beperkt en kan de mensen nogal fatalistisch te maken.

In werkelijkheid is God geen antropomorf wezen. Hij is veeleer de intelligentie, het bewustzijn, de energie en de kosmische kracht die ten grondslag liggen aan de gehele schepping en aan alles wat deze omvat, zowel op de zichtbare als onzichtbare niveaus. Als zodanig is Hij voor ons onbegrijpelijk en onkenbaar. Wel brengt hij zichzelf tot uitdrukking via het universum, de natuur en de mens door middel van natuurwetten en metafysische wetten die wij kunnen bestuderen, begrijpen en toepassen om ons welzijn te verhogen, en die wij als kosmisch of goddelijk kunnen betitelen. Zo denkt een spiritueel, verlicht mens.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld