Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Het ontwaken van de ziel

Het bovenstaande stelt de kwestie van onze aanwezigheid op Aarde aan de orde. Zoals u al begrepen hebt, zijn wij van mening dat deze aanwezigheid geen zuiver toeval is, maar dat ze een duidelijk doel volgt. In feite leven wij hier op Aarde met het doel spiritueel te evolueren, dat wil zeggen, ons langzamerhand bewust te worden van onze goddelijke natuur en deze door middel van onze gedachten, woorden en daden tot uitdrukking te brengen. Het lijkt

moeilijk, zo niet onmogelijk, een dergelijk doel in één enkel leven te bereiken, vandaar de noodzaak om te reïncarneren.

Alle wijzen en denkers uit het verleden hebben de mens aangemoedigd zich te vervolmaken. Dit veronderstelt het doen ontwaken van de deugden die te danken zijn aan het meest goddelijke in de menselijke ziel, zoals tolerantie, nederigheid, edelmoedigheid, geweldloosheid en welwillendheid. U zult het stellig met ons eens zijn, dat indien alle mensen dit ideaal van vervolmaking zouden nastreven, zelfs zonder het noodzakelijkerwijs te bereiken, de Aarde niet meer een oord zou zijn waar ellende, onrechtvaardigheid, uitsluiting, onderdrukking en tal van andere ongerechtigheden overheersen, maar een wereld waar iedereen tevreden zou kunnen leven en werken, evenzeer voor het geluk van zichzelf als voor dat van anderen.

Afgezien van het feit dat de mens op Aarde leeft om zich bewust te worden van zijn goddelijke natuur en deze in zijn gedrag tot uitdrukking te brengen, kunnen we ons afvragen wat het belang ervan is het beste in onszelf te doen ontwaken. Voor een antwoord op deze vraag is het voldoende te denken aan wat wij ervaren in de aanwezigheid van iemand die intolerant, egoïstisch en hoogmoedig is. Denk er ook eens aan wat u zelf voelt wanneer u blijk geeft van onverdraagzaamheid, egoïsme en hoogmoed. In beide gevallen creëert een dergelijke manier van doen machtsverhoudingen, geeft het een onprettig gevoel en verlaagt het het beeld dat wij van de ander of van onszelf hebben.

Als een wezenlijk negatieve houding een onprettig gevoel in onszelf oproept en ons een slecht geweten bezorgt, komt dat omdat de ziel in ons het goede, het schone en het ware nastreeft, om de termen van Plato te herhalen. Het zal u trouwens opvallen dat iedereen, of hij nu gelovig of atheïst is, bewondering heeft voor wie blijk geeft van wijsheid in zijn oordeel en gedrag. Het is dus niet zuiver en alleen in spirituele zin van belang om zich in menselijk opzicht te vervolmaken; een dergelijke vervolmaking draagt er ook toe bij dat ieder mens goed gezelschap wordt, voor zichzelf en voor degenen met wie hij in het dagelijks leven omgaat.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld