Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

De methode van onderricht

De leringen van de A.M.O.R.C. bestaan uit verschillende opeenvolgende graden. Elke graad wordt voorafgegaan door een inwijdingsceremonie die buitengewoon belangrijk is voor degene die haar ondergaat. Na elke inwijdingsceremonie volgt een reeks monografieën met een opklimmende moeilijkheidsgraad. De lessen die ze bevatten, zijn in zekere zin traditioneel, maar door de grote actuele waarde ervan - die niet afhankelijk is van cultuur, technologische ontwikkelingen of levensomstandigheden - zijn ze universeel toepasbaar. De monografieën bevatten oefeningen en experimenten die tot doel hebben, iedere behandelde wetmatigheid te bewijzen en elke theorie te toetsen. De lessen zijn daardoor van groot praktisch nut. Aan het eind van iedere graad worden vragen gesteld waarmee men voor zichzelf het nuttige effect van de lessen kan vaststellen en nagaan in hoeverre men de stof heeft begrepen. Er wordt steeds de mogelijkheid geboden meer inzicht in de eigen innerlijke groei en spirituele ontwikkeling te krijgen. Om U een indruk te geven van hetgeen in de monografieën van de eerste drie graden wordt behandeld, volgt hier een beknopte samenvatting:

Eerste graad: de wetten van de materie - wetenschap en mystiek; de leer der trillingen; atomen en moleculen; de classificatie van de elementen; polariteit; electriciteit en magnetisme enz.
Tweede graad: de wetten van het bewustzijn - Kosmisch Bewustzijn; het subjectieve bewustzijn; het objectieve bewustzijn; zintuiglijke illusies; het geheugen; deductie, inductie en syllogisme; de wil; gewoonte en suggestie enz.
Derde graad: de wetten van het leven - het doel van het leven; de levenskracht; de zonne-energie; het leven op celniveau; de levensadem; de levensfasen; het inwijdende aspect van de dood enz.

De inhoud van de lessen wordt aan de leerling van het Rozekruis voorgelegd, nooit opgelegd. De A.M.O.R.C. kent geen dogma's en schrijft haar leden niets voor. Dit geldt ook voor een aantal traditionele inzichten zoals de leer van reïncarnatie en karma. Alle onderwerpen worden op heldere en begrijpelijke wijze behandeld. Waar dat nodig is, zijn illustraties toegevoegd, terwijl de opgegeven oefeningen een en ander nog verduidelijken. De leden krijgen mystieke leringen en beginselen aangereikt waarvan de toepassing kan bijdragen aan de bevordering van het levensgeluk van henzelf en daardoor ook aan dat van anderen. Voor de leden maakt het abonnement deel uit van het lidmaatschap.
Het is niet noodzakelijk een wetenschappelijke of filosofische opleiding te hebben genoten om de leringen van de Orde te kunnen bevatten of meester te worden. Door de monografieën goed te lezen en de oefeningen toe te passen, kan ieder lid zijn eigen innerlijke mogelijkheden ten volle ontplooien. Iedere jurisdictie geeft een tijdschrift uit. Voor de Nederlandstalige gebieden is dat 'de Roos', waarin naast artikelen van mystieke en culturele aard ook publicaties op wetenschappelijk gebied voorkomen, zoals de verslagen van de University Rose-Croix International die in de Verenigde staten en in Frankrijk werkzaam is. Ook niet-leden kunnen zich op dit tijdschrift abonneren.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld