Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Mythe en historie

Wie de geschiedenis van de Rozekruisers bestudeert, komt twee bronnen van informatie tegen. De eerste is de mondelinge overlevering: de verhalen en legenden die in de loop der tijden van generatie op generatie werden overgedragen en die steunen op min of meer duidelijke aanwijzingen en zinspelingen in oude geschriften of op symbolische passages in rituele teksten. De tweede is de reeks historisch bewezen feiten die voldoende houvast bieden om tot een verantwoorde geschiedschrijving van de Rozekruisers Orde te komen. Volgens de overlevering is de oorsprong van de Orde terug te voeren op de mysteriescholen van het oude Egypte ten tijde van Toetmosis III, die omstreeks 1500 v. Chr. leefde. Haar eigenlijke ontstaan wordt echter geplaatst in de regeringsperiode van Farao Amenhotep IV, die zich later Ichnaton noemde. Hij werd vooral vermaard doordat hij de polytheïstische godsdienst van zijn tijd verving door een monotheïstische leer, een van de eerste uit de bekende geschiedenis. Vanuit Egypte verbreidde de Orde zich naar Griekenland en Rome en onderging zowel de invloed van de Joodse en Arabische mystici als van de Griekse natuurfilosofen. In de Middeleeuwen werd geen vrijheid van denken toegestaan, waardoor de Orde zich achter een façade van verschillende namen moest verschuilen. Door de eeuwen heen is zij echter actief gebleven; zij hield haar leringen en idealen levend en heeft haar erfgoed van symbolen en principes steeds doorgegeven. De Orde was bijna altijd direct of indirect betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap en cultuur. Daarbij heeft zij steeds de gelijkheid van de geslachten en ware broederschap onder alle mensen voorgestaan.

Vanaf het begin van de 12de eeuw wordt de Orde in Duitsland openlijk genoemd, voor het eerst in een werk 'Omnis Moriar' uit 1115. Tegen het einde van de 16e eeuw deed een manuscript de ronde dat ten onrechte aan Valentin Andreae (1586-1654) werd toegeschreven. Dit manuscript, de zogenoemde 'Fama Fraternitatis', verscheen in 1614 in druk en werd in omloop gebracht door de 'Löblichen Ordens des Rosenkreutzes'. Door deze publicatie, die in vijf talen werd vertaald en vele herdrukken beleefde, werd de Orde in heel Europa bekend. De uitgave van dit geschrift vormde een van de voorbereidingen voor de cyclische her-verschijning van de Broederschap die actieve perioden en perioden van rust heeft gekend. In veel boeken die de laatste 400 jaar op het gebied van mystiek, traditie en geschiedenis zijn verschenen, worden de Rozekruisers genoemd. Ook in onze tijd zijn er talloze studies aan hen gewijd, zoals het toonaangevende 'Rose-Croix d'Hier et d'Aujourdhui' van de Franse schrijver Serge Hutin, dat zowel de verbinding van de Rozekruisers met de verre Oudheid beschrijft, als hun ontwikkeling in de Middeleeuwen, de Renaissance en de 19e en 20e eeuw. Daarnaast noemen wij het zeer lezenswaardige 'Cosmic Mission Fulfilled' van Ralph M. Lewis, dat veel informatie bevat over de ontwikkeling van de Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. Een recente Nederlandse uitgave is het uit het Frans vertaalde boek, 'De Rozenkruisers - Historie, Traditie en Rituelen', geschreven door Jean Pierre Bayard.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld