Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Rituelen en inwijdingsceremoniën

In het voorgaande is het een en ander verteld over de methode van het onderricht en de inhoud ervan. Misschien hebt u de indruk gekregen dat de Rozekruisers-leringen vooral op intellectuele vorming gericht zijn. Niets is minder waar. In het verleden is aan dit onderwerp een verhandeling voor de leden gewijd. Het onderstaande citaat hieruit lijkt ons voor u interessant:

'Bij een aantal mensen blijkt een onjuist beeld te bestaan over de methode van onderricht en inwijding die door de Rozekruisers Orde wordt toegepast. Men denkt wel eens dat vooral het intellectuele aspect wordt benadrukt. Dit aspect heeft natuurlijk zijn nut, maar is op het esoterische pad toch van ondergeschikt belang. Om die reden tracht de Orde door haar vormingssysteem juist te bewerkstelligen dat de mens het intellect zijn juiste plaats geeft, naast zijn andere vermogens, en het daardoor leert beheersen. Men kan echter nooit meesterschap verwerven over iets waarvan men nog slaaf is. Het intellect krijgt daarom een begrippenkader aangeboden, waarin alle elementen die later aan bod komen als vanzelf op hun plaats vallen. Een dergelijk onderricht is volledig; het legt stevig verankerde fundamenten en biedt zo een solide basis voor elk denkbaar betoog, ook al is dit niet het wezenlijke doel. Door antwoord te geven op de fundamentele vragen van het intellect, wordt dit tevreden gesteld.'
Zoals reeds werd gezegd, kent de A.M.O.R.C. geen dogma's. Evenmin bestaat er binnen de Orde een uniforme of verplichte manier van denken. De Rozekruisers-leerling krijgt gereedschappen aangereikt. Het is aan de leden gebruik te maken van de kostbare werktuigen en bouwstenen die hun zijn toevertrouwd en naar eigen inzicht een woning te bouwen. Nadat aan de eisen van het intellect is voldaan, zonder dat daarbij het brein wordt overbelast, kan het andere aspect van het Rozekruisers-onderricht pas werkelijk tot zijn recht komen. Dit laatste aspect bestaat uit een goed doordacht geheel van inwijdingsceremoniën en spirituele oefeningen, die elkaar in een klimmende reeks opvolgen en aanvullen. Een levenslange reis rond een en dezelfde driehoek - maar spiraalsgewijze naar een steeds hoger niveau - kan de Rozekruiser tot de meest volmaakte verwezenlijking van zichzelf brengen. Uiteindelijk wil dit zeggen: tot een bewuste eenwording met de gehele Kosmos, waarvan hij immers een deel is ... Sommige spirituele oefeningen zijn hier rechtstreeks op gericht, terwijl andere een deelaspect ervan betreffen. Het werken met dit systeem van technieken doet iemands totale wezen ontwaken en maakt het actief. Alle latente vermogens en eigenschappen worden stap voor stap uit hun sluimering gewekt en tot harmonieuze en doelgerichte activiteit gebracht.
De Inwijdingen en de andere rituelen waaraan de leden naast hun persoonlijke mystieke werk kunnen deelnemen, zijn van een zeldzame schoonheid en hebben een krachtige werking. Hun symboliek en traditionele karakter laten veelal een diepe indruk na in het bewustzijn van de deelnemers. Tijdens de convocaties in een Loge, Chapter of Pronaos kunnen de leden steeds opnieuw de inspirerende sfeer van de oude rituelen ervaren. Alles heeft een symbolische betekenis: de enscenering, de gebaren, de uitgesproken teksten, de attributen, maar ook het ritueel in zijn geheel. De Rozekruisers-leerling die ermee vertrouwd is en het positieve effect ervan op zijn eigen ontwikkeling kent, kan dit alles naar waarde schatten. In het boek 'L'Ordre de la Rose-Croix A.M.O.R.C. en questions' ('De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. - Vragen en Antwoorden') wordt het volgende over de inwijdingen gezegd: 'De inwijdingen zijn symbolische ceremoniën die drie belangrijke doelen beogen: ten eerste de Rozekruiser de nieuwe graad die hij gaat bestuderen, aan te kondigen; ten tweede hem een bijzonder aspect van de Rozekruisers-traditie te onthullen en ten derde hem voor een ogenblik naar zijn ziel te laten luisteren'.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld