Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Over AMORC

Doel en werkwijze


Het belangrijkste doel van een mystieke leerling is in harmonie te leven met zijn innerlijk zelf, met zijn medemens, en met het Hogere. Het uitgangspunt van A.M.O.R.C. is dualiteit. De mens heeft een uiterlijke en innerlijke kant, die elk hun eigen voedsel nodig hebben. Tijdens de opvoeding en reguliere scholing worden voornamelijk het stoffelijk lichaam en het denkvermogen getraind. De aandacht voor de innerlijke wereld blijft daar dikwijls bij achter. A.M.O.R.C. stelt belang in het evenwicht tussen deze drie menselijke polen. Zij geeft haar leerlingen een methodische, ondogmatische manier om hun spirituele kant te ontwikkelen. De harmonie in de menselijke persoonlijkheid kan slechts voortkomen uit het evenwicht van alle menselijke vermogens.

Door afgestemd te blijven op de hoogste beginselen in de natuur (of het universum, het kosmische, God, of een andere term die u hiervoor geschikt acht) komen verstand, gevoel en intuïtieve ontvankelijkheid in evenwicht. En dat is nodig, want ze zijn immers onderdeel van die natuur. Uit afstemming ontstaat harmonie: een voorwaarde die aan elke soort van positieve voortgang in de wereld ten grondslag ligt en terug te vinden is in alle manifestaties in de natuur.

 

Een onuitwisbare indruk


De Orde kent een aantal methoden om het gestelde doel te bereiken.

  • contemplatie (het bespiegelen van ideeën).
  • concentratie (het vormgeven aan ideeën door wilskracht).
  • meditatie (het loslaten van ideeën).


Deze methoden kunnen in de volgende vorm gestalte krijgen.

  • het thuis doornemen van de monografieën.
  • deelname aan het werk in de afdelingen.
  • lezingen voor leden en niet-leden (A.M.O.R.C. Academie).


Het mystieke werk bestrijkt vier elementen.

  • intellectuele scholing: wat is een mysterieschool, hoe zien deze scholen de mens; hoe werken de spirituele wetten?
  • gevoelsmatige scholing: deelname aan rituelen binnen de afdelingen. Deze belichten - geënt op onder andere de Egyptische symboliek - de natuurwetten en de aard van de menselijke natuur. Daarnaast wordt het gevoelsleven van de leerling aangesproken doordat hij beseft deel uit te maken van een broederschap van mannen en vrouwen die zich inzetten voor een harmonieuze samenleving.
  • morele scholing: het geleerde brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Kennis is macht. Dit gaat zeker op voor kennis van de psychische wetten. Datgene wat verworven is, behoort voor onzelfzuchtige doeleinden te worden ingezet.
  • mystieke scholing: datgene wat slechts door ervaring ontstaat en niet of nauwelijks overdraagbaar is aan anderen. Op dit punt begint het werkelijke zwijgen.

 

De genoemde aspecten worden op evenwichtige wijze gemengd. Voor het volgen van mystieke scholing is geen speciale vooropleiding vereist. Scholing van het innerlijk Zelf vraagt veeleer een open geest.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld