Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

ANBI

 

ANBI
STICHTING AMORC GROOTLOGE VAN DE ALOUDE MYSTIEKE ORDE ROSAE CRUEIS, de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de Stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt geheel ten goede aan de Stichting. 

 

Doelstelling
A.M.O.R.C. is een filosofische school die zich wijdt aan het in stand houden en overdragen van leringen die tot de mystieke Traditie behoren. De AMORC kent een praktisch onderrichtsysteem. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en psychologie tot filosofie en wetenschap. De nadruk wordt gelegd op eigen werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten, en eigen verantwoordelijkheid. Het devies van de Stichting AMORC is: De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte onafhankelijkheid. 

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting AMORC bestaat momenteel uit vijf personen, waaronder een Voorzitter, een Penningmeester, een Secretaris en twee bestuursleden. De functies worden respectievelijk door de heer  S.A.G. Johansson, de heer H.C. van der Horst, mevrouw E.N. van Trigt, de heer C.D. James en de heer M.J. Neff uitgevoerd. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning, maar hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reiskosten. Dhr. J.M. Schillhorn van Veen is door het bestuur aangesteld als Uitvoerend Directeur.
De bureaumedewerkers van de Stichting ontvangen een salaris. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting AMORC vindt u in de staat van baten en lasten voor 2012 t/m 2017. 


Contactgegevens
Stichting AMORC
Groothertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag

070 - 346 44 00
070 - 346 67 73
info@amorc.nl
www.amorc.nl
RSIN 003214618

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld