Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Klik hier om naar de webshop te gaan.

0
Registreren

INLOGGEN

Heeft u nog geen account?
Maak er hier één aan.


Bent u uw wachtwoord vergeten?
Slide01

Grootloge

De Grootloge voor de Nederlandstalige Jurisdictie

De Orde is bestuurlijk onderverdeeld in zogenoemde 'jurisdicties', die zo mogelijk ieder een eigen taalgebied omvatten. Landsgrenzen spelen daarbij geen rol. Leden van een bepaalde jurisdictie worden door alle andere jurisdicties als zodanig erkend. De jurisdicties en hun leden vormen met de Opperste Grootloge de Orde.

Elke jurisdictie wordt bestuurd door een 'Grootloge'. De Grootloge van de Nederlandstalige Jurisdictie, waartoe Nederland, Belgisch-Vlaanderen, Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname behoren, is in Den Haag gevestigd. Elke Grootloge richt binnen haar jurisdictie locale of regionale afdelingen op die, al naar gelang hun ledenaantal en werkzaamheden, 'Loge', 'Chapter' of 'Pronaos' worden genoemd. Deze afdelingen krijgen van de Grootloge waaronder zij ressorteren, als bevestiging van hun erkenning een Handvest uitgereikt. Zij worden bij hun activiteiten door de Grootloge gesteund en begeleid. De Opperste Grootloge heeft in het totaal van de openbare activiteiten een coördinerende functie.

In iedere jurisdictie wordt de Grootmeester bijgestaan door Grootloge-officianten, zoals de Grootraadsleden en de Algemeen inspecteurs.

Een Grootraadslid heeft, namens de Grootmeester, de algemene supervisie over alle Loges, Chapters en Pronaoi van een bepaald gebied of een bepaalde regio. Ieder Grootraadslid wordt in zijn taak bijgestaan door Algemeen Inspecteurs. Alle Grootloge-officianten zijn uitsluitend aan de Grootmeester verantwoording verschuldigd.

De A.M.O.R.C. is een stichting zonder winstoogmerk en mag dus niet streven naar winst of materieel profijt. Haar gelden worden uitsluitend gebruikt om de algemene kosten in verband met haar spirituele activiteiten te dekken. De contributie wordt naar de Orde als zodanig overgemaakt. Met andere woorden, ze is niet een betaling voor voorrechten die de leden in het kader van hun lidmaatschap genieten, met name de maandelijkse toezending van de monografieën. Deze worden namelijk niet verkocht maar aan iedere Rozekruiser uitgeleend, als een bijzonder voorrecht van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de monografieën dan ook te worden geretourneerd.

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld